Preview Mode Links will not work in preview mode

Steg för Steg - Inspiration för en hållbar livsstil


Nov 8, 2018

I dagens avsnitt träffar jag Dennis och Björn som har grundat initiativet Korta Datum för att prata om matsvinn och hur vi kan minska det för att hjälpa miljön. 

Korta Datums hemsida: https://kortadatum.se/

Jingel och outro: Johan Waltenburg

Stötta mitt arbete: https://www.patreon.com/stegforstegpodcast