Preview Mode Links will not work in preview mode

Steg för Steg - Inspiration för en hållbar livsstil

Apr 10, 2019

I dagens avsnitt träffar vi Carys som bloggar under namnet Buy less be more för att bland annat prata om hennes köpfria år. 

Carys blogg: https://buylessbemore.squarespace.com/

Stötta mitt arbete: https://www.patreon.com/stegforstegpodcast

Jingel och outro: Musik: Johan Waltenburg / Produktion:...