Preview Mode Links will not work in preview mode

Steg för Steg - Inspiration för en hållbar livsstil


Oct 10, 2019

Vad har hänt inom hållbarhetsbranschen de senaste åren? Vad behöver hända framöver om vi ska nå uppsatta klimatmål? I dagens avsnitt träffar vi Mattias Goldmann, hållbarhetschef för Sweco och mäktigast i hållbarhetssverige enligt Aktuell Hållbarhet, för att diskutera det och mycket mer. 

Jingel och outro: Musik: Johan Waltenburg / Produktion: Axel Nilsson